Rada rodičů při VOŠ a SPŠD

Rada rodičů je organizací s právní subjektivitou, vlastní zřizovací listinu a registraci na Ministerstvu vnitra ČR. Členové vedení jsou voleni zástupci jednotlivých tříd.

Předsedkyně rady:

  • Mgr. Lenka Vajdová

Místopředsedkyně rady:

  • Mgr. Michala Karásková

Rada rodičů pravidelně zasedá v měsíčních intervalech, a vedení školy s Radou rodičů celoročně úzce spolupracuje.

Ředitel školy, případně zástupci ředitele školy se pravidelně zúčastňují zasedání rady, kde se řeší odborné problémy školy, materiální zajištění, mimoškolní činnost, společenské akce atp.

Svojí činností Rada rodičů napomáhá vedení školy při řešení provozních problémů školy, podílí se na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

Rada rodičů pravidelně pořádá, či přispívá na různé akce a soutěže žáků, zajišťuje pořádání maturitního plesu, ze svých fondů přispívá na vybavení technických učeben, vybavení školních tříd audiovizuální technikou, na dostupnost studijních podkladů všem žákům.


Příspěvek každého žáka do fondu Rady rodičů je hrazen vždy na začátku školního roku ve výši 500,- Kč.


V případě Vašeho zájmu poskytnutí sponzorských darů nás prosím kontaktujte na uvedených emailových adresách, či osobně přímo na schůzkách Rady rodičů.