Elektrotechnika - Telekomunikační a informační technika


Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 2
Anglický jazyk AJ 4 4 4 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 2 - -
Základy přírodních věd ZPV 2 - - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Informatika INF 3 3 - -
Informační a komunikační technologie *) IKT - - 2 4
Programování PRO - - 2 2
Ekonomika EK - - 3 -
Základy elektrotechniky ZE 5 2 - -
Elektronika EN - 3 2 -
Praxe PX 3 3 - 3
Elektrotechnická měření EM - 2 3 4
Technická dokumentace TD 3 - - -
Mikroprocesorová technika MT - 3 - -
Silnoproudá zařízení SZ - 2 - -
Automatizační technika AT - - 2 -
Telekomunikační zařízení TZ - - 2 4
Zabezpečovací technika *) ZT - - 2 4
Elektrická zařízení hnacích vozidel EZHV - - 3 -
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z předmětu Anglický jazyk nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury