Termínový kalendář 2016/2017

Každé 1. úterý v měsíci schůzka zástupců studentského výboru s vedením školy - A212 od 8:55
1.09.2016 zahájení školního roku - SPŠD – 1. ročník od 9:00 hod., 2. – 4. ročník od 8:00
zahájení podzimních písemných zkoušek SČMZ (jsme spádová škola)
2.09.2016 - 5.09.2016 studijní volno žáků
podzimní písemné zkoušky SČMZ
6.09.2016 Výuka podle stálého rozvrhu
7.09.2016 VOŠ 1. ročník zápis ke studiu
slavnostní přijímání žáků 1. ročníku ke studiu
třídní schůzky 1. ročníku
9.09.2016 VOŠ 2. ročník – zápis ke studiu
slavnostní přijímání žáků 1. ročníku ke studiu
třídní schůzky 1. ročníku
9.09.2016 VOŠ 3. ročník – zápis ke studiu
12.09.2016 adaptační kurz 1. ročníku 1. skupina
13.09.2016 ústní maturitní zkoušky, opravné absolutorium
14.09.2016 - 15.09.2016 ústní maturitní zkoušky
19.09.2016 adaptační kurz 1. ročníku 2. skupina
sportovní kurz 3. ročníku
23.09.2016 uzávěrka přihlášek do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ
28.09.2016 státní svátek
30.09.2016 VOŠ - 2. kolo přijímacího řízení
ŘŠ stanoví a zpřístupní školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části z ČJL
26.10.2016 - 27.10.2016 Podzimní prázdniny, studenti VOŠ samostudium
28.10.2016 Státní svátek
7.11.2016 Stop předběžného hodnocení a zápis známek za 1. čtvrtletí
9.11.2016 1. čtvrtletní porada
Třídní schůzky (17:30 hod.)
17.11.2016 Státní svátek
21.11.2016 - 25.11.2016 Praxe 4. ročníku
24.11.2016 - 26.11.2016 Schola Pragensis
29.11.2016 Den otevřených dveří od 17 hodin
Akce zúčastněných smluvních partnerů pro určené třídy
1.12.2016 Poslední termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2016/17 (žáci s PUP musí zároveň odevzdat i posudek PUP)
23.12.2016 - 2.01.2017 Vánoční prázdniny
3.01.2017 Začátek výuky po vánočních prázdninách
12.01.2017 Zadání maturitních prací žákům 4. ročníku
13.01.2017 Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu
za 1. pololetí
19.01.2017 Den otevřených dveří od 17:00 hod.
21.01.2017 - 28.01.2017 2. ročník – lyžařský kurz
23.01.2017 - 27.01.2017 Praxe 4. ročníku
23.01.2017 Stop klasifikace za 1. pololetí

31.01.2017 Konec 1. pololetí – předávání výpisů vysvědčení
3.02.2017 Pololetní prázdniny, studenti VOŠ samostudium
15.02.2017 Odevzdání maturitních prací studenty 4. ročníku
17.02.2017 Poslední termín zkoušek v náhradním termínu (doklasifikace za 1. pololetí)
13.03.2017 - 17.03.2017 Jarní prázdniny, studenti VOŠ samostudium
22.03.2017 Ples školy v Lucerně
31.03.2017 Poslední termín, do kterého může žák předat řediteli školy svůj seznam vybraných literárních děl
10.04.2017 Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu (žáci 4. ročníku) za 2. pololetí
11.04.2017 4. ročník – písemná práce z ČJ společné části MZK
12.04.2017 Stop předběžného hodnocení a zápis známek za 1. čtvrtletí (1. – 3. ročník)
1. termín jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení na SŠ
13.04.2017 - 14.04.2017 Velikonoční prázdniny
17.04.2017 Velikonoce
19.04.2017 2. čtvrtletní porada 1. – 3. ročník
Třídní schůzky (17:30 hod.)
2. termín jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení na SŠ
24.04.2017 Stop klasifikace žáků 4. ročníku
26.04.2017 2. klasifikační porada žáků 4. ročníku
28.04.2017 4. ročník – předání vysvědčení a posudků maturitních prací
1.05.2017 Státní svátek
2.05.2017 Zahájení písemných zkoušek společné části MZ (podle JZS)
8.05.2017 Státní svátek
11.05.2017 Náhradní termín jednotné zkoušky v 1. kole přijímacího řízení na SŠ
15.05.2017 - 27.05.2017 Praxe 3. ročník
16.05.2017 Zahájení ústních maturitních zkoušek – třídy DMŽ4, DE4, DPE4
22.05.2017 Zahájení ústních maturitních zkoušek – třídy DS4, DZ4, DL4
31.05.2017 Poslední termín pro podání přihlášek na VOŠ
2.06.2017 Slavnostní předání maturitních vysvědčení – Betlémská kaple
Poslední termín pro podání žádosti o klasifikaci v řádném termínu (žáci 1. – 3. ročníku) za 2. pololetí
16.06.2017 Konec doklasifikace žáků 4. ročníku
22.06.2017 VOŠ 3. ročník – slavnostní předávání vysvědčení – Staroměstská radnice
23.06.2017 Přijímací řízení na VOŠ
Stop klasifikace za 2. pololetí 1. – 3. ročník
26.06.2017 2. klasifikační porada
Poslední termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období šk. roku 2016/17 (žáci s PUP musí zároveň odevzdat i posudek PUP
30.06.2017 Výdej vysvědčení

Škola si vyhrazuje právo dalších, v tuto chvíli nepředvídatelných, změn a doplnění!!!