Projekty školy

Bilaterální projekt v rámci programu celoživotního učení Comenius


Mladý speditér

Škola každoročně obsazuje soutěž Mladý speditér. Ve šk.r.2009/2010 se družstvo DZ3 umístilo na pěkném 4.místě.


Zelená škola

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Škola tak umožňuje žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění žáků.


Rozvoj školních poradenských pracovišť

Škola je zapojena do projektu „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – Vzdělání, informace, poradenství III“ (RAMPS – VIP III)


Školení Microsoftu

Škola je zapojena do systému školení Microsoftu pro učitele
Školení Microsoft


e-twinning

Škola je zapojena do e-twinningu (www.etwinning.cz)