• Uvod_slideshow24
 • Uvod_slideshow16
 • Uvod_slideshow23
 • Uvod_slideshow17
 • Uvod_slideshow19
 • Uvod_slideshow12
 • Uvod_slideshow11
 • Uvod_slideshow20

Novinky

 • 14.07.2023 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 03.07.2023 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů budou zveřejněny v pátek 14. 7.
 • 27.06.2023 - Výpis z přihlášky k podzimnímu termínu MZ 

  Je k vyzvednutí do 4. 7. v žákovském sekretariátu.
 • 09.05.2023 - Přihláška na Vyšší odbornou školu 

  Přihlášku na oba vzdělávací programy VOŠ je možné podat až do 31.5. poštou nebo osobně v budově Masná 18.
 • 12.05.2023 - Přijímací řízení - náhradní termín, odvolání 

  Výsledky přijímacího řízení po JPZ v náhradním termínu a odvolání zveřejníme na titulní straně webu 18.5. v dopoledních hodinách.
 • 23.04.2023 - Informace k přijímacímu řízení 

  V pátek 28.4.škola obdrží výsledky jednotné přijímací zkoušky. Po započtení dalších kritérií zveřejníme výsledky přijímacího řízení v úterý 2.5.Součástí těchto výsledků budou také další informace pro přijaté i nepřijaté uchazeče.
 • 05.04.2023 - Organizace jednotné přijímací zkoušky 

  Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky ve dnech 13. a 14.4. najdete zde.
 • 23.03.2023 - Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 

  Dnes jsme odeslali pozvánku do datové schránky, v pondělí 27. 3. doporučeným dopisem. Součástí pozvánky je také informace o možnosti seznámit se s podklady Rozhodnutí ještě před odesláním Rozhodnutí o nepřijetí. Pokud pozvánka nedorazí, kontaktujte neprodleně info@spsdmasna.cz. Konkrétní informace k organizaci JPZ včas zveřejníme zde na titulní straně webu.
 • 05.03.2023 - Registrace přihlášek ke studiu 

  Uchazeči, kteří podali přihlášku osobně nebo datovou schránkou, již obdrželi dokument s registračním číslem. Těm, kteří poslali přihláškou poštou, budeme tento dokument rozesílat postupně. Ve 2.polovině března pak všem uchazečům poštou (popřípadě datovou schránkou) zašleme pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.
 • 30.01.2023 - Přihláška ke studiu na střední škole 

  Přihlášku ke vzdělávání – studiu na střední škole přijímáme do 1. března 2023. Přihlášku je možné podat osobně (v budově Masná 18 v pracovní dny 8-12, 12.30 -16, v pátek do 15 hodin), písemně doporučeně (Masná 1000/18, 110 00 Praha 1) nebo datovou schránkou (příloha). Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE. Žádáme uchazeče, aby před odevzdáním přihlášky pečlivě zkontrolovali správnost a úplnost údajů!
 • 12.01.2023 - Lístky na maturitní ples 

  Lístky na maturitní ples (čtvrtek 23.března v Lucerně) jsou již ve škole vyprodány. Případná koupě bude možná již jen v pokladně sálu Lucerna před plesem.
 • 30.01.2023 - Poznávací zájezd do Paříže 

  Ve dnech 11.-15.4. jede první a 16. - 20. 4. 2023 druhý turnus na dopravně poznávací zájezd do Paříže. Jedou studenti ze školy 1.-3. ročník, podle zájmu. (Program).
 • 27.09.2022 - Den otevřených dveří 

  Druhý Den otevřených dveří je plánován na čtvrtek 19. ledna 2023. Další informace budeme postupně zveřejňovat a aktualizovat v záložce PRO UCHAZEČE. Fotoreportáž z 1. Dne otevřených dveří je k dispozici na školním FB a Instagramu.
 • 28.11.2022 - Přihláška k jarnímu termínu MZ 2023 

  Přihláška pro uchazeče, kteří již nejsou žáky školy, je připravena k podpisu a vyzvednutí v žákovském sekretariátu (A203) až do 1. 12. (8-12 a 12.30-15 hodin).
 • 13.07.2022 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.