Školská rada

Školská rada SOŠ:

předseda:

pedagogičtí pracovníci:

za zřizovatele:

  • Ing. Jan Kosek
  • Ivan Hýža

zákonný zástupce nezletilých žáků:

  • PhDr. Marek Stockinger

zletilí žáci:

  • David Piják, třída DL3

Školská rada VOŠ:

předsedkyně:

pedagogičtí pracovníci:

za zřizovatele:

  • Ing. Jan Kosek
  • Karel Kváš

zletilí studenti:

  • Michal Nováček, studijní skupina DG3
  • Filip Strahal, studijní skupina DG3