Studentský výbor školy

Účelem Studentského výboru školy (SVŠ) je vyšší zapojení studentů do fungování školy. SVŠ se koná pravidelně každý měsíc podle aktuální domluvy členů výboru.

SVŠ se účastní:

  • Jeden zástupce z řad studentů za každou třídu
  • Školní psycholožka
  • Ředitel školy nebo některý z jeho zástupců

Máte-li nějaké připomínky, podněty, nápady, apod., pověřte zástupce vaší třídy, aby je na SVŠ prezentoval.