Provoz a ekonomika dopravy - Zasílatelství a logistika

Výuka je zaměřena zejména na znalosti související s přepravou zboží. Žáci se seznamují s technologií nákladní přepravy jednotlivých druhů dopravy, s logistickými činnostmi, s doklady a dokumentací zasílatelských (spedičních) společností, s principy marketingu a managementu firem a s informačními technologiemi.

Díky odborné i jazykové vybavenosti se mohou absolventi uplatnit na různých pozicích zasílatelských firem, logistických center, mezinárodních dopravních společností, ve státní správě, konkrétně např. na pozicích disponent, administrativní pracovník spediční firmy, celní deklarant, dispečer nákladní či kombinované přepravy. V rámci exkurzí a odborné praxe navštěvují žáci pracoviště společností Cargo-partner, ČD Cargo Logistics, DHL Express, Vit Logistics, Gebrüder Weiss, Röhlig Suus Logistics, Kühne+Nagel, MSC, Menzies, Prima Logistics, Yusen Logistics a dalších firem, ve kterých mnoho z nich najde i pracovní uplatnění.

Odborná příprava byla koncipována ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky a v souladu se standardem znalostí stanoveným Mezinárodní federací spedičních svazů.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 2
Cizí jazyk I - Anglický jazyk CJ I-AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk ***) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Informatika INF 2 2 2 -
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Ekonomika *) EK 2 3 3 -
Dopravní zeměpis DZE 2 2 - -
Logistika LOG 2 2 2 2
Právní nauka PRN - - 2 -
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Účetnictví - - - 3
Finance FIN - - - 2
Doprava a zasílatelství *) DPZ - - 5 6
Celnictví CE - - 2 2
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) - počínaje školním rokem 2023/2024 se jako druhý cizí jazyk vyučuje pouze německý jazyk