Diagnostika silničních vozidel

Učební plán:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celk. počet hodin A
Počet týdenních vyučovacích hodin v období
Zim. Let. Zim. Let. Zim. Let.
Povinné předměty
Anglický jazyk AJ 0/4
kz
0/4
kz
0/4
z/zk
0/4
z/zk
0/4
z/zk
0/1
kz
0/336 A
Matematika MAT 4/0
z/zk
- - - - - 64/32  
Mechanika MEC 4/0
z/kz
- - - - - 64/0  
Strojnictví a technologie STT - 4/0
z/zk
- - - - 64/0  
Diagnostika silničních vozidel DGV 4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
- 320/0 A
Konstrukce silničních vozidel KSV 4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
- 320/0 A
Elektrická zařízení silničních vozidel EZV 4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
4/0
z/zk
- 320/0 A
Diagnostická měření DGM - 0/5
kz
0/5
kz
0/5
kz
0/5
kz
- 0/320  
Aplikace výpočetní techniky AVT 1/2
kz
0/2
kz
0/2
kz
0/2
kz
0/2
kz
- 16/160  
Technika administrativy TAA 0/2
kz
- - - - - 0/32  
Ekonomika podniku EPO 2/0
kz
2/0
z/zk
- - - - 64/0  
Finance FIN - - 2/0
z/zk
- - - 32/0  
Marketing MAR - - - 2/0
z/zk
- - 32/0  
Psychologie PSY - - 0/2
kz
0/2
kz
- - 0/64  
Právní nauka PRN - - - - 3/0
z/zk
- 48/0  
Seminář k absolventské práci SAP - - - - - 0/1
kz
0/16  
Odborná praxe OPX - - - - - 0/33
kz
0/528  
celkem - povinné předměty   33 29 27 27 26 35 1344/
1488
 
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk - německý, ruský NJV,
RJV
- 0/2
kz
0/2
kz
0/2
kz
0/2
kz
- 0/128  
Doprava DOP - 2/0
kz
2/0
kz
- - - 64/0  
Ekologie EKO - - 0/2
kz
- - - 32/0  
Analytika silničních nehod ASN - - - 2/0
kz
- - 32/0  
Logistika LOG - - - 2/0
kz
2/0
kz
- 64/0  
Oceňování motorových vozidel OMV - - - - 2/0
kz
- 32/0  
celkem - povinně volitelné předměty   0 2 4 4 4 0 224  
celkem týdně   33 31 31 31 30 35 3056  
Volitelné předměty
Anglická konverzace AK 0/2
z
0/2
z
0/2
z
0/2
z
0/2
z
- 0/160  
Programování měřicích zařízení PMZ - - - 1/1
z
1/2
z
- 16/48  
Tělesná výchova TEV 0/2
z
0/2
z
0/2
z
- - - 0/96  

Vysvětlivky:
z - zápočet
kz - klasifikovaný zápočet
zk - zkouška s klasifikací
A - předměty, ze kterých se koná absolutorium
počty hodin - např. 0/4 - 0 hodin přednášek, 4 hodiny cvičení
Cizí jazyk = anglický jazyk + v případě dostatečného počtu přijatých studentů se zájmem o jiný jazyk (min. 15) i tento jazyk