Dopravní logistika a obchod

Učební plán:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celk. počet hodin A
Počet týdenních vyučovacích hodin v období
Zim. Let. Zim. Let. Zim. Let.
Povinné předměty
Cizí jazyk I - anglický AJ I 0/4
z/zk
0/4
z/zk
0/4
z/zk
0/4
z/zk
0/5
z/zk
0/1
kz
0/352 A
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk NJ II
RJ II
0/4
kz
0/4
kz
0/5
kz
0/5
kz
0/4
kz
- 0/352
Matematika MAT 1/1
kz
1/1
kz
- - - - 32/32  
Psychologie PSY - 0/2
kz
0/2
kz
- - - 0/64  
Rétorika RET - 0/2
kz
0/2
kz
- - - 0/64  
Přepravní právo PŘP 2/0
z/zk
2/0
z/zk
2/0
z/zk
2/0
z/zk
2/0
z/zk
- 160/0 A
Organizace a technologie dopravy OTD 2/0
z/zk
2/0
z/zk
3/0
z/zk
3/0
z/zk
3/0
z/zk
- 208/0  
Obchodně podnikatelská činnost OPČ 5/0
z/zk
5/0
z/zk
6/0
z/zk
6/0
z/zk
6/0
z/zk
- 448/0 A
Informační a komunikační technologie IKT 0/3
kz
0/3
kz
0/3
kz
0/4
kz
0/3
kz
- 0/256  
Logistika LOG 3/0
kz
2/0
kz
2/0
z/zk
2/0
z/zk
2/0
z/zk
- 176/0 A
Dopravní zeměpis DZE 2/0
kz
2/0
z/zk
- - - - 64/0
Obchodní korespondence OKO - - 0/2
kz
- - - 0/32  
Zbožíznalství ZBO 3/0
kz
2/0
kz
- - - - 80/0  
Celní právo CEP - - - 2/0
kz
2/0
kz
- 64/0  
Zasílatelství ZAS - - - 2/0
kz
- - 32/0  
Seminář k absolventské práci SAP - - - - - 0/1
kz
0/16  
Odborná praxe OPX - - - - - 0/33
z
0/528  
celkem - povinné předměty   30 32 31 30 27 35 1264/
1696
 
Povinně volitel. předměty
Dopravně obchodní cvičení DOČ - - - - 0/2
kz
- 0/32  
Komunikace se zákazníky v dopravě KMA - - - 0/2
kz
- - 0/32
Marketingový výzkum v dopravě MVD - - - 0/2
kz
- - 0/32  
Technologie speciálních přeprav TSP - - - - 0/2
kz
- 0/32  
celkem - povinně volitelné předměty   0 0 0 2 2 0 64  
celkem týdně   30 32 31 32 29 35 3024  
Volitelné předměty
Cizojazyčná konverzace - anglická CKA 0/2
z
0/2
z
0/2
z
0/2
z
0/2
z
- 0/160  
Tělesná výchova TEV 0/2
z
0/2
z
0/2
z
- - - 0/96  

Vysvětlivky:
z - zápočet
kz - klasifikovaný zápočet
zk - zkouška s klasifikací
A - předměty, ze kterých se koná absolutorium
počty hodin - např. 0/4 - 0 hodin přednášek, 4 hodiny cvičení

Cizí jazyk:
hlavní jazyk = anglický jazyk
vedlejší jazyk - podle zájmu přijatých studentů - NJ, RJ