Přijímací řízení VOŠ

Tiskopis přihlášky na vyšší odbornou školu:

Ve školním roce 2024/2025 se na VOŠ nekoná přijímací zkouška, uchazeči jsou přijímáni na základě prospěchu na střední škole. Uchazeči s cizí státní příslušností jsou povinni při podání přihlášky prokázat znalost komunikace v ČJ na odborné úrovni.

Škola vyžaduje:

  • 1. Potvrzení absolvované střední školy o prospěchu nebo
  • 2. Vyplněnou přihlášku bez potvrzení o prospěchu s ověřenými kopiemi vysvědčení za 3. a 4. ročník.

Přihlášku lze podat těmito způsoby - osobně v žákovském sekretariátu v A203 nebo zaslat poštou.

Vzdělávací programy:

26-41-N/12 Elektrodiagnostika a diagnostika silničních vozidel (jako cizí jazyk je vyučován anglický jazyk)

37-41-N/04 Dopravní logistika a obchod (jako první cizí jazyk je vyučován anglický jazyk)


Při přijímacím řízení se zohledňuje:

  • průměrný prospěch všech předmětů ve 2. pololetí 3. ročníku a v 1. pololetí 4. ročníku
  • průměrný prospěch z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika) v těchto pololetích

Potvrzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.

Termín podání přihlášek v 1. kole: do 31. 5. 2024

Termín přijímacího řízení v 1. kole: 24. 6. 2024


Školné: 3 000,- Kč / školní rok - splatné ve dvou splátkách

Ubytování studentům škola nezajišťuje.

Další potřebné informace o způsobu a podmínkách přijímacího řízení na tel. číslech:

236 075 660
236 075 627/628