Šablony OP JAK - VOŠ a SPŠD Masná

Od 1.1.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony OP JAK - VOŠ a SPŠD Masná“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003388, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání pracovníků. Celková výše podpory činí 669.819,- Kč.

EU-MŠMT


Národní plán obnovy – VOŠ a SPŠ dopravní

plán obnovy