Výběrová řízení

• Stavební a elektro rekonstrukce 2 odborných učeben a 1 kabinetu (vloženo 29. 5. 2023)


• 1 odborná učebna a 1 kabinet – vybavení nábytkem a učebními pomůckami (vloženo 29. 5. 2023)