• Uvod_slideshow23
 • Uvod_slideshow17
 • Uvod_slideshow20
 • Uvod_slideshow12
 • Uvod_slideshow18
 • Uvod_slideshow21
 • Uvod_slideshow16
 • Uvod_slideshow22

Novinky

 • 14.10.2021 - 3 nové učebny na VOŠ a SPŠD 

  Ve spolupráci s firmou Consulta proběhla komplexní rekonstrukce 3 odborných učeben. Prohlédnout si je můžete zde:
  Učebna dopravního zeměpisu
  Jazyková učebna
  Multifunkční učebna
 • 22.11.2021 - Přihláška k jarnímu termínu MZ 2022 

  Přihláška pro uchazeče, kteří již nejsou žáky školy, je připravena k podpisu a vyzvednutí v žákovském sekretariátu (A203) až do 1. 12. (8-12 a 12.30-15 hodin).
 • 26.07.2021 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ. Přihlášky přijímáme do 17.9.2021. Další informace najdete v záložce
  PRO UCHAZEČE
  .
 • 30.06.2021 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  V pondělí 26. července zde vyhlásíme 2.kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ včetně kritérií a počtu přijímaných studentů.
 • 21.05.2021 - Přihláška na VOŠ 

  Přihlášky na VOŠ přijímáme do 31. května. Informace k přijímacímu řízení najdete v záložce
  PRO UCHAZEČE
  .
 • 09.05.2021 - Možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu 

  Podle platné legislativy má uchazeč o studium maturitního oboru možnost konat jednotnou přijímací zkoušku 2x. Protože v tomto školním roce byla pro střední školy zrušena povinnost konat jednotnou zkoušku (některé ji opravdu nekonaly), dostali proto někteří uchazeči pozvánku na oba termíny na naši školu. Pokud to pochopili tak, že si mají mezi těmito termíny vybrat a zúčastnili se pouze 1x, stanovuje MŠMT možnost konat JPZ ještě v náhradním termínu 2. nebo 3. června. Tento zájem potvrdí zákonný zástupce uchazeče nejpozději do 14.5. na ineman@spsdmasna.cz
 • 04.05.2021 - Informace k výsledkům přijímacího řízení na střední školu 

  Škola obdrží výsledky jednotné přijímací zkoušky 19. května. Po zahrnutí dalších kritérií zveřejníme výsledky přijímacího řízení 21. května ve vestibulu budovy Masná 18 a na titulní straně webu školy. Spolu s výsledky budou zpřístupněny další informace pro přijaté i nepřijaté uchazeče.

  Vzhledem k posunu původního termínu jednotné přijímací zkoušky o 3 týdny, se o stejný čas posouvá i datum, kdy se mohou nepřijatí uchazeči vyjádřit k podkladům ROZHODNUTÍ o nepřijetí, tj. 24.května od 9 do 13 hodin v místnosti A206 (viz informační dopis, který uchazeč obdržel při podání přihlášky).
 • 19.04.2021 - Jednotná přijímací zkouška - organizační pokyny 

 • 24.03.2021 - Přijímací řízení na SŠ 

  Dnes jsme odeslali na e-mailovou adresu zákonného zástupce pozvánku k jednotné přijímací zkoušce společně s informacemi o dalších změnách termínů. Pokud jste uvedený e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na ineman@spsdmasna.cz

  K jednotné přijímací zkoušce uchazeči přinesou pozvánku a průkaz se jménem, příjmením, datem narození a fotografií.

  Hygienické podmínky pro vstup do školy budou včas zveřejněny na základě aktuální situace.
 • 02.03.2021 - Informace k přijímacímu řízení 

  Děkujeme všem uchazečům o studium na naší škole za podání přihlášky. Těm, kteří přihlášku poslali poštou, budeme postupně posílat informační dopis s registračním číslem uchazeče. Ve 2. polovině března odešleme na e-mailovou adresu zákonného zástupce pozvánku k přijímací zkoušce.
 • 03.02.2021 - Maturitní ples 2020 - vrácení vstupného 

  Rada rodičů, jako pořadatel plesu, oznamuje, že o refundaci lístků za zrušený Maturitní ples 2020 je možné zažádat do konce února 2021. • 01.02.2021 - Přihláška ke studiu na střední škole do 1. 3.!!! 

  Kompletně vyplněnou přihlášku (včetně podpisu uchazeče i zákonného zástupce, platné e-mailové adresy zákonného zástupce, potvrzení od praktického lékaře a potvrzení ZŠ o prospěchu) přijímáme až do 1.března. Přihlášku je možné poslat poštou (tuto možnost upřednostňujeme, doručení do školy poštou je možné ověřit na tlf. 236 075 627), nebo, při dodržení stanovených hygienických opatření, osobně do budovy Masná 18 v pracovní dny 8-15,v pátek do 14 hodin.
 • 25.11.2020 - Dny otevřených dveří - změna!!! 

  Velmi se omlouváme všem uchazečům o studium na naší škole, ale vzhledem k aktuální situaci se nemohou konat dny otevřených dveří ve standardní formě. Proto jsme pro Vás připravili Den otevřených dveří alespoň ve virtuální podobě s úplně novou 3D prohlídkou obou budov školy-odkaz vlevo v záložce Aktuální informace. Případné dotazy zodpovíme na ineman@spsdmasna.cz
 • 23.11.2020 - Přihlašování k MZK jaro 2021 

  Přihlášku k MZK lze vyplnit a odevzdat od 25.11. do 1.12. vždy do 14 hodin na studijním oddělení (A203). Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné mít po celou dobu zakrytý nos a ústa a bezprostředně po vstupu do školy si dezinfikovat ruce. Pro vyplnění přihlášky je nutné mít vlastní propisku!
 • 22.10.2020 - Maturitní ples 2020 - vrácení vstupného 

  Svůj nárok na vrácení vstupného za neuskutečněný ples můžete uplatnit na adrese SPSdopravní-ples2020@seznam.cz. V odpovědi obdržíte podrobné informace o dalším postupu.