• Uvod_slideshow22
 • Uvod_slideshow11
 • Uvod_slideshow24
 • Uvod_slideshow16
 • Uvod_slideshow23
 • Uvod_slideshow09
 • Uvod_slideshow21
 • Uvod_slideshow18

Novinky

 • 30.01.2023 - Přihláška ke studiu na střední škole 

  Přihlášku ke vzdělávání – studiu na střední škole přijímáme do 1. března 2023. Přihlášku je možné podat osobně (v budově Masná 18 v pracovní dny 8-12, 12.30 -16, v pátek do 15 hodin), písemně doporučeně (Masná 1000/18, 110 00 Praha 1) nebo datovou schránkou (příloha). Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE. Žádáme uchazeče, aby před odevzdáním přihlášky pečlivě zkontrolovali správnost a úplnost údajů!
 • 12.01.2023 - Lístky na maturitní ples 

  Lístky na maturitní ples (čtvrtek 23.března v Lucerně) jsou již ve škole vyprodány. Případná koupě bude možná již jen v pokladně sálu Lucerna před plesem.
 • 30.01.2023 - Poznávací zájezd do Paříže 

  Ve dnech 11.-15.4. jede první a 16. - 20. 4. 2023 druhý turnus na dopravně poznávací zájezd do Paříže. Jedou studenti ze školy 1.-3. ročník, podle zájmu. (Program).
 • 27.09.2022 - Den otevřených dveří 

  Druhý Den otevřených dveří je plánován na čtvrtek 19. ledna 2023. Další informace budeme postupně zveřejňovat a aktualizovat v záložce PRO UCHAZEČE. Fotoreportáž z 1. Dne otevřených dveří je k dispozici na školním FB a Instagramu.
 • 28.11.2022 - Přihláška k jarnímu termínu MZ 2023 

  Přihláška pro uchazeče, kteří již nejsou žáky školy, je připravena k podpisu a vyzvednutí v žákovském sekretariátu (A203) až do 1. 12. (8-12 a 12.30-15 hodin).
 • 13.07.2022 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 29.06.2022 - Výpis z přihlášky k podzimnímu termínu MZ 

  Je k vyzvednutí až do 13.7. v žákovském sekretariátu vždy od 9 do 14 hodin.
 • 13.06.2022 - Přihláška k podzimnímu termínu MZ 

  Je připravena k podpisu až do 27. 6. v žákovském sekretariátu vždy v 8-12 a 12.30-15 hodin.
 • 22.04.2022 - Přihláška na Vyšší odbornou školu 

  Přihlášky na Vyšší odbornou školu přijímáme až do 31. května 2022. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 24.03.2022 - Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 

  Doporučeným dopisem (nebo do datové schránky)na adresu zákonného zástupce uchazeče jsme dnes odeslali pozvánku a organizační pokyny k JPZ a oznámení o možnosti seznámit se s podklady pro vydání Rozhodnutí. Pokud dopis v nejbližších dnech neobdržíte, kontaktujte školu (info@spsdmasna.cz, 236 075 627).
 • 07.02.2022 - Přihláška na střední školu 

  Vyplněnou přihlášku na střední školu přijímáme doporučenou poštou, datovou schránkou (konverzí papírové přihlášky) nebo osobně (tuto variantu doporučujeme – případné opravy a doplnění lze provést ihned na místě) v budově Masná 18 až do 1. března 2022 včetně, a to v pracovní dny 8-12, 12.30-16 hodin, v pátek do 15 hodin. Další informace k přijímacímu řízení najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 26.12.2021 - Den otevřených dveří 

  Vítáme uchazeče o studium na naší škole na Dni otevřených dveří!
 • 13.01.2022 - Den otevřených dveří 20. 1. 

  Velmi se omlouváme všem uchazečům o studium na naší škole, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit prezenční formu dne otevřených dveří i pro druhý termín 20. 1. Přesto nás můžete navštívit prostřednictvím filmu nebo virtuální prohlídky.Pokud to situace umožní, o případném náhradním termínu budeme včas na webu školy informovat.
 • 30.11.2021 - Den otevřených dveří 7. 12. 

  Velmi se omlouváme všem uchazečům o studium na naší škole, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni definitivně zrušit 7. 12. prezenční formu dne otevřených dveří. Pro účely prezentace školy však pro vás připravujeme speciální film, který bude ke zhlédnutí ve druhé polovině prosince. Již nyní ale máte k dispozici Virtuální DOD.
 • 14.10.2021 - 3 nové učebny na VOŠ a SPŠD 

  Ve spolupráci s firmou Consulta proběhla komplexní rekonstrukce 3 odborných učeben. Prohlédnout si je můžete zde:
  Učebna dopravního zeměpisu
  Jazyková učebna
  Multifunkční učebna