• Uvod_slideshow09
 • Uvod_slideshow22
 • Uvod_slideshow26
 • Uvod_slideshow17
 • Uvod_slideshow11
 • Uvod_slideshow12
 • Uvod_slideshow19
 • Uvod_slideshow23

Novinky

 • 25.06.2024 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  15. července bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy. Sledujte záložku PRO UCHAZEČE-přijímací řízení VOŠ.
 • 25.06.2024 - Výpis z přihlášky k podzimnímu termínu MZ 

  Je k vyzvednutí až do 4. 7. v kanceláři A203 vždy od 9 do 12 hodin.
 • 15.05.2024 - Přijatí uchazeči SŠ 

  Zákonnému zástupci přijatého uchazeče dnes odešleme, na e-mail uvedený v přihlášce, důležité informace ke studiu (viz Výsledky přijímacího řízení)!
 • 08.05.2024 - Přihlášky na VOŠ 

  Přihlášky na oba vzdělávací programy VOŠ přijímáme až do 31.5.(poštou, datovou schránkou nebo osobně na studijním oddělení, kancelář A203). Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE-Přijímací řízení VOŠ.
 • 31.01.2024 - Přihláška ke studiu na střední škole 

  Přihlášky ke studiu na střední škole ve formě "Výpisu ze systému" a "Tiskopisu se všemi přílohami" přijímáme od 1. do 20. 2. do datové schránky, poštou nebo osobně (v pracovní dny 8-12, 12.30-14.30 hodin).
 • 24.01.2024 - Přijímací řízení na střední školu 

  Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení na SŠ. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 10.10.2023 - Dny otevřených dveří 

  Zveme všechny uchazeče o studium na naší škole na 2.den otevřených dveří, který se koná 16.1.2024. Další informace najdete zde.
 • 14.07.2023 - 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ 

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na oba vzdělávací programy VOŠ. Další informace najdete v záložce PRO UCHAZEČE.
 • 27.06.2023 - Výpis z přihlášky k podzimnímu termínu MZ 

  Je k vyzvednutí do 4. 7. v žákovském sekretariátu.
 • 09.05.2023 - Přihláška na Vyšší odbornou školu 

  Přihlášku na oba vzdělávací programy VOŠ je možné podat až do 31.5. poštou nebo osobně v budově Masná 18.
 • 12.05.2023 - Přijímací řízení - náhradní termín, odvolání 

  Výsledky přijímacího řízení po JPZ v náhradním termínu a odvolání zveřejníme na titulní straně webu 18.5. v dopoledních hodinách.
 • 23.04.2023 - Informace k přijímacímu řízení 

  V pátek 28.4.škola obdrží výsledky jednotné přijímací zkoušky. Po započtení dalších kritérií zveřejníme výsledky přijímacího řízení v úterý 2.5.Součástí těchto výsledků budou také další informace pro přijaté i nepřijaté uchazeče.
 • 05.04.2023 - Organizace jednotné přijímací zkoušky 

  Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky ve dnech 13. a 14.4. najdete zde.
 • 23.03.2023 - Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce 

  Dnes jsme odeslali pozvánku do datové schránky, v pondělí 27. 3. doporučeným dopisem. Součástí pozvánky je také informace o možnosti seznámit se s podklady Rozhodnutí ještě před odesláním Rozhodnutí o nepřijetí. Pokud pozvánka nedorazí, kontaktujte neprodleně info@spsdmasna.cz. Konkrétní informace k organizaci JPZ včas zveřejníme zde na titulní straně webu.
 • 05.03.2023 - Registrace přihlášek ke studiu 

  Uchazeči, kteří podali přihlášku osobně nebo datovou schránkou, již obdrželi dokument s registračním číslem. Těm, kteří poslali přihláškou poštou, budeme tento dokument rozesílat postupně. Ve 2.polovině března pak všem uchazečům poštou (popřípadě datovou schránkou) zašleme pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.