Provoz a ekonomika dopravy - Silniční doprava

Toto zaměření je orientováno na provozní a ekonomické činnosti ve veřejné i neveřejné silniční dopravě. Důraz je kladen na znalosti související s organizací silniční dopravy, provozováním vozidel, provozováním nákladní, osobní, vnitrostátní i mezinárodní dopravy, manipulací se zbožím, související legislativou, administrativními činnostmi a ekonomikou provozu. Během exkurzí a odborné praxe navštěvují žáci pracoviště společností ČSAD Střední Čechy, PlanetLine, DHL, PPL, Gebrüder Weiss, FlixBus a další.

V rámci výuky získají žáci bezplatně řidičské oprávnění skupiny B.

Absolvent se může uplatnit např. na pozicích disponent, dispečer osobní, nákladní nebo kombinované dopravy, dispečer logistického centra, provozní operátor, technik silniční dopravy, pracovník dopravního úřadu, řidič v dopravní společnosti (po získání příslušného řidičského oprávnění), garážmistr apod.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 2
Cizí jazyk I - Anglický jazyk CJ I-AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk ***) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Informatika INF 2 2 2 -
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Ekonomika EK 2 3 3 -
Dopravní zeměpis DZE 2 2 - -
Logistika LOG 2 2 2 2
Právní nauka PRN - - 2 -
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Silniční vozidla *) SV - - 3 4
Silniční doprava a přeprava *) SDP - - 4 5
Finance FIN - - - 2
Marketing MAR - - - 2
Řízení motorových vozidel ŘMV - - 1 -
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) - počínaje školním rokem 2023/2024 se jako druhý cizí jazyk vyučuje pouze německý jazyk